Grafikmarked

Enkelte tryk haves kun i et eller få eksemplarer. Andre haves i mere end 10 eksemplarer - mærket: (F)
Der tages forbehold for udsolgte tryk m.v.
De anførte priser er medlemspriser. (undtagen for plakater og 'andet')
Tryk og plakater kan beses i Kongegaarden.
Hør nærmere om priser på fmik@korsoerkunst.dk

Medlemsgaver
Større tryk
Mindre tryk
Plakater
Andet